63 minutes | Jun 14, 2021

#4. Beweging in kwetsbaarheid: Professionals en onderwijs

Deze podcast van Beweging in kwetsbaarheid gaat over het thema ‘professionals en onderwijs’. Dit was het onderwerp van de vierde talkshow van 22 april 2021 uit de serie over een inclusieve samenleving voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We praten hierover met Marcel van Ek (Hogeschool Utrecht) en Nynke Boonstra (KieN VIP). Een integrale aanpak van herstelgerichte zorg vraagt om de juiste kennis en een interdisciplinaire samenwerking tussen specialisten en generalisten. Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te borgen, is het zinvol huidige en toekomstige professionals goed toe te rusten. Hoe dat kan worden ingevuld staat tijdens dit thema centraal.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share