55 minutes | Aug 31, 2015

Petra Carlsson | Teologi, Foucault och Deleuze

Josef samtalar i veckans avsnitt med prästen och teologen Petra Carlsson om Michel Foucault, Gilles Deleuze och hennes avhandling Mysticism as Revolt.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share