73 minutes | Jan 14, 2016

Ola Sigurdson | Žižek, Augustinus och zombies

I årets första avsnitt av Freestyle Christianity Sverige möter Josef teologen Ola Sigurdson som är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Tillsammans samtalar de kring Olas kommande bok Zizek, Augustinus och zombier, som är en essä om subjektivitet och hopp.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share