48 minutes | Mar 5, 2016

Jayne Svenungsson | Med sinne & smak för det oändliga

I detta avsnitt får vi lyssna på Jayne Svenungssons installationsföreläsning som professor vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap (CTR) - Lunds Universitet, från i höstas. Prof. Svenungsson har ett stort intresse för historiefilosofiska och historieteologiska frågeställningar, men har även skrivit om skärningspunkten mellan politisk filosofi och teologi. Det bör också tilläggas att judiska filosofiska teman (messianism, förlossning, lagen) och inte minst frågan om postmodern filosofi har spelat en stor roll i Svenungssons tänkande; men i denna föreläsning möter vi trots allt något lite annorlunda. Detta beror inte minst på den roll Marilynn Robinson tillskrivs i föreläsningen, som en viktig källa till förnyad förståelse av teologi och religion i vår samtid.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share