3 minutes | Nov 22, 2015

Freestyle Jam Session | Petra Carlsson & Eddy Nehls om Terrorattacken i Paris

Josef samtalar med de intressanta och inspirerande Freestyle-veteranerna Petra Carlsson och Eddy Nehls om terroristattacken i Paris. Exempelvis diskuteras vad våra reaktioner kring händelsen säger om oss själva och hur våra uppfattningar om kunskap påverkar samtalen kring den.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share