49 minutes | Jan 23, 2016

Freestyle Jam Session | Joachim Elsander om religionsdialog

Under flera års tid så har vi befunnit oss i en kreativ dialog med Joachim Elsander, pastor i Korskyrkan i Borlänge, och nu gästar han Freestyle Christianity för första gången. Utgångspunkten för samtalet är Joachims yrkesmässiga erfarenhet av religionsdialog, men även de samtal som förs i sociala medier mellan människor med olika livsåskådning.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share