65 minutes | Sep 14, 2015

Aylan Kurdi, flyktingkrisen och Anti-Oedipus

"Jag måste vara oförberedd," skrev filosofen Nietzsche när han förklarade sitt förhållningssätt till oförutsägbara händelser. Vad han uppmuntrade till var inte lathet eller slarv utan ett levnadssätt som kräver mod. Alltför många av oss eftersträvar att leva våra liv förberedda så att vi kan kontrollera även det oförutsedda och det okontrollerbara. Det må vara en illusion att människans intellekt besitter en sådan förmåga men likväl tror många på den, eller på sig själva vore kanske mer rätt att skriva. Tillsynes i alla tider har profeter varnat och tillrättavisat de förberedda, de förtryckande avgudadyrkarna som levt med antagandet att historien nått sitt slut i just dem. Att vi bland dessa finner många av maktens män, som kungar, påvar och psykologer, lär väl inte förundra. Den som har all sin makt att förlora avskyr det oförutsedda och det okontrollerbara. Frågan som vi vill brottas med en stund är varför så många av oss andra begär vår egen undergång, och andras för den delen. Varför vill vi vara förberedda så att det okontrollerbara inte slår undan våra fötter och tar oss med häpnad?   I det här avsnittet diskuterar Joel och Josef med Eddy Nehls om bland annat denna frågeställning, men även vad som händer när det oförutsägbara väl drabbar oss. Och är inte det vad fotografiet på den drunknade treåringen Aylan lett fram till, att våra slutna och självupphöjda intellekt drabbats av en kreativ kraft som inte längre kan hållas tillbaka?   Till sin hjälp har de tre Gilles Deleuze och Felix Guattaris bok Anti-Oedipus: Capitalism and Schitzophrenia, en bok väl värd att närma sig trots att det som Eddy påpekar kräver mod, eller oförbe
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share