24 minutes | Jun 5, 2018

Agenda 2030

Agenda 2030 ska verka för en hållbar utveckling i världen. Vad innebär det i praktiken? Hur arbetar man som investerare för att bidra till att uppnå en mer hållbar utveckling på längre sikt? I detta avsnitt av Framtidsspanarna berättar Handelsbanken Fonder hur de tar in hållbarhet i sitt arbete och vad det innebär för en hållbar förvaltning. Den information och de uppgifter som lämnas i denna podsändning är framtaget av Handelsbanken Fonder och syftar till att ge allmän information och utgör inte ett personligt råd eller en personlig rekommendation. Den investerare som önskar rådgivning anpassad till dennes individuella förhållanden rekommenderas att ta kontakt med sitt Handelsbankskontor. Handelsbanken Fonder reserverar sig för eventuella fel i podsändningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling återfinns på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share