26 minutes | Feb 12, 2021

FANDOM - EP089 ถ้าไป Event BNK48 จะนึกถึง “การยิงมิกซ์”

จุดประสงค์หลักของการยิงมิกซ์ คืออะไร ? จริง ๆ แล้วมิกซ์ มีกี่ประเภท  เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเพลงไหนจะมิกซ์ยังไง อีพีนี้อุ้ม-พลอย พาไปหาคำตอบจากตัวแทนโอตะที่ได้ไปร่วมยิงมิกซ์มาหลายต่อหลายอีเว้นท์ ที่ผ่านมางานไหนยิงมิกซ์ประทับใจและมันส์ที่สุด ไปฟังกันค่ะSee omnystudio.com/listener for privacy information.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share