31 minutes | Oct 4, 2019

Förorter, segregation och flykten från Göteborg

Avsnitt 3: Detta avsnitt handlar bland annat om bristerna i stadsplaneringen, förvisningen av barnfamiljer till kranskommunerna och avsaknad av trygghet och stabilitet i våra utsatta områden. Demokraternas Jan Jörnmark, Yngve Karlsson och Patrik Höstmad samtalar om problemen och hur vi ska lösa dem genom bättre markanvändning, rätt stadsplanering och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share