27 minutes | Dec 5th 2019

De Mannetjesmaker

Deze tragische schets van de eerste Nederlandse spindokter in de jaren zestig is House of Cards avant la lettre. Maar kunnen we nog kiezen voor deze kwetsbare mannetjesmaker die ten onder gaat aan zijn eigen naïeviteit? Of laten ook wij deze tragische man vallen, net als alle politici om hem heen?