70 minutes | Oct 11, 2019

کنیا- kenya

امروز ما سه نفر دوست داشتیم درباره کنیا صحبت کنیم، کشوری در شرق آفریقا و متفاوت از همسایه هاش که اکثرا درگیر جنگ هستن. اسپانسر این برنامه هم مثل قسمت های قبلی اتاق بازرگانی زنجان هستش.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share