39 minutes | Nov 25, 2018

Libre nga Gasa sa Dios

Roma 6:23 ..." Apan Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayun pinaagi ni Jesus Cristo nga atong Ginoo."
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share