13 minutes | May 30, 2019

Ep. 9 | Srednjoškolska lektira: Šta ne valja?

U ovoj epizodi komentarišemo srednjoškolsku lektiru. Koji je spisak i šta to ne valja? Koje su to knjige koje treba ubrojiti?
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share