21 minutes | Nov 28, 2019

Ep. 17 | "Tetovažer iz Aušvica" - Heder Moris

Ova epizoda se bavi romanom "Tetovažer iz Aušvica", svetskim bestselerom. Poslušajte zašto je ovaj roman loš, šta je to što bi moglo biti bolje, kome preporučujem kao i to šta je istorijski tačno a šta ne. Aushwitz Memorial članak: https://view.joomag.com/memoria-en-no-14-11-2018/0766192001543510530/p6?short
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share