31 minutes | Nov 5, 2021

Special: De Groenendijk bij Berghem en de Zuiderwaterlinie

Tussen Berghem en Haren, haaks op de loop van de Maas, ligt de Groenendijk. De dijk heeft een bewogen geschiedenis en was eeuwenlang een twistpunt tussen de bewoners van de verschillende dorpen in de Maashorst. Bovendien speelde de dijk een rol in een veel groter geheel: de Zuiderwaterlinie. Deze linie werd in de achttiende eeuw aangelegd om de Republiek te verdedigen tegen Franse agressie en liep van Bergen op Zoom tot aan Grave. De linie bestond dus niet alleen uit grote vestingwerken, maar ook uit kleine dijken en sluisen. In deze aflevering vertellen Henk Buijks en Jacob Knegtel over de geschiedenis van de Groenendijk en de Zuiderwaterlinie. Achtergronden bij deze aflevering vind je op www.brabantserfgoed.nl/podcast/ZWL
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share