3 minutes | May 9, 2021

REFERENCE - kontrolatachometru.cz napojena na Portál občana

Aplikace kontrolatachometru.cz je součástí informačního systému technických prohlídek, který spravuje Ministerstvo dopravy ČR. 
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share