50 minutes | Oct 9, 2021

Štátna podpora streleckej prípravy v Česku

Odpoveď na túto otázku by sme mohli nájsť na druhej strane rieky Moravy. V Česku prebiehal zaujímavý legislatívny proces, ktorý vyvrcholil prijatím zákona implementujúceho legálnych držiteľov zbraní do branno-bezpečnostnej politiky štátu. Presnejšie povedané zákona číslo 14/2021 "o nakladaní so zbraňami v niektorých prípadoch ovplyvňujúcich vnútorný poriadok alebo bezpečnosť Českej republiky". Je to zaujímavý a z hľadiska Slovenskej republiky aj pomerne inšpiratívny zákon, ktorý na jednej strane stanovuje zákaz ozbrojených skupín a na strane druhej definuje spomínanie opatrenia, ktoré môže stanoviť vláda Českej republiky vo vzťahu k podmienkam nakladania so zbraňami v prípadoch ovplyvňujúci vnútornú bezpečnosť a poriadok. O tomto zákone, jeho zaujímavostiach, benefitoch, či o možnostiach a spôsoboch jeho aplikácie v podmienkach Slovenskej republiky sa náš moderátor Lukáš "Luki" Turiak porozprával s hosťom novej epizódy Armádneho podcastu, pánom Davidom Karáskom, analytikom a členom predstavenstva združenia LEX. Armádny podcast je autorským projektom Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít – najväčšej športovo-brannej záujmovej organizácie na Slovensku, pripravovaným v spolupráci so združením Legis Telum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Viac info na www.zalozaci.sk. Support us!
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share