60 minutes | Aug 18, 2021

Bunkre a opevnenia Československa – II. diel

V druhom pokračovaní podcastu na tému "Bunkre a opevnenia Československa" nadväzujeme na I. diel, v ktorom Lukáš "Luki" Turiak vyspovedal hosťa, predsedu občianskeho združenia Múzeum petržalského opevnenia, Martina Kubalu, ktorý poskytol svoj pohľad na udalosti vedúce k budovaniu tak rozsiahleho a nákladného technického diela. Martin Kubala patrí medzi nadšencov, ktorí sa venujú vojenskej histórii a starajú sa o to, aby sa v čo najlepšom stave zachovali technické pamiatky z medzivojnového obdobia rokov 1935-38, medzi ktoré bunkre a opevnenia vybudované v československom pohraničí nesporne patria. A taktiež porozpráva, ako to v takom bunkri vyzeralo, akú mal výzbroj, posádku a samozrejme tiež, čo všetko v súčasnosti obnáša starostlivosť o tieto, z hľadiska našich dejín, významné pamiatky. Armádny podcast je autorským projektom Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít – najväčšej športovo-brannej záujmovej organizácie na Slovensku, pripravovaným v spolupráci so združením Legis Telum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Viac info na www.zalozaci.sk. Support us!
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share