11 minutes | Jul 27th 2020

Den yttre resan som blev en inre resa

Det här är det första avsnittet i Anna Åbergs pod om En Kurs i Mirakler.  Anna har levt som digital nomad sedan 2012. I det här avsnittet berättar hon om sökandet efter friheten som ledde henne till att leva som resande och till kultiverandet av inre frihet genom En Kurs I Mirakler. 
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share