31 minutes | Aug 2nd 2020

07 Anna Åberg EKIM pod Pia Rönnqvist, efter skilsmässan

Pia började studera kursen i början av 90-talet då hon skilde sig.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share