27 minutes | Jul 30th 2020

05 Anna Åberg EKIM pod Per Berglund om de övernaturliga förmågorna

Med studier av EKIM utvecklas "övernaturliga" förmågor som prekognition, att höra andras tankar, att kanalisera mm. Varför är det så? Per Berglund och Anna Åberg pratar om det "övernaturliga".
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share