Search results for "wijsneuzen"

2 months ago | 2 minutes
Wijsneuzen. De verkiezingen
Natuurlijk, de coronacrisis en de nasleep van de toeslagenaffaire zullen hun stempel drukken op de verkiezingscampagnes. Maar er is meer; het klimaat natuurlijk, maar ook de toekomst van het onderwijs, de zorg, migratie, woningmarkt, Europa en meer. Het zijn grote thema’s waarvoor keuzes moeten worden gemaakt. En dat begint bij de parlementsverkiezingen van 17 maart. Trouw gaat in aanloop naar de verkiezingen dieper in op die thema’s met reportages, analyses en eigen onderzoeken.  Vanaf vrijdag 22 januari is er ook een speciale editie van de podcast ‘Wijsneuzen, de verkiezingen’ waarin oud-hoofdredacteur Frits van Exter samen met politicoloog Menno Hurenkamp wekelijks in gesprek gaan met politiek redacteuren van Trouw. Hoe krijgen de lijsttrekkers hun boodschap voor het voetlicht ten tijde van een lock down? Wat zeggen ze, wat bedoelen ze en waar hoor je ze niet over? Elke week is er een 'wijsneus' te gast, met de kennis en de ideeën om nader inzicht te bieden in de de grote vragen: hoe verminderen we kansenongelijkheid, maken we de zorg toekomstbestendig, verminderen we de CO2-uitstoot, bouwen wij betaalbare huizen en hoe vinden wij onze plek in een snel veranderende wereld? Daarover spreken wij tot en met de verkiezingen onder andere met Sarah de Lange , Heleen de Coninck, Naima Azough, Monique Kremer,  Margo Trappenburg, Monika Sie Dihan Ho en Julia Wouters . ‘Wijsneuzen. de verkiezingen’ is vanaf vrijdag 22 januari elke week te beluisteren via de website van Trouw en alle bekende podcastadressen.Support the show: http://www.trouw.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.
a month ago | 43 minutes
3: Migratie is hét twistpunt deze verkiezingen. Maar waarom?
Het grote twistpunt van de verkiezingen: Wie mag in ons land blijven en hoe moet hij of zij zich dan gedragen? De politieke partijen nemen uitgesproken standpunten in, maar de kiezers lijken gematigder. Hoe kan dat? Hierover praten Frits van Exter en Menno Hurenkamp in de derde aflevering van de podcast ‘Wijsneuzen, de verkiezingen’ met Trouw-redacteur Wendelmoet Boersema en Naïma Azough, oud-politicus die nu op vele fronten maatschappelijk actief is. Trouw berichtte deze week over onderzoek van Kieskompas waaruit onder andere blijkt dat een groot deel van de VVD-aanhang een minder streng migratie- en asielbeleid wil. Het valt Menno Hurenkamp dan ook op hoezeer de VVD probeert de PVV de wind uit de zeilen te nemen. ‘Als je het woord “streng” uit het verkiezingsprogramma schrapt, wordt het twintig procent korter.’ Wendelmoet Boersema verwacht dat het thema opnieuw een splijtzwam zal worden bij de formatieonderhandelingen. Wat eigenlijk vreemd is, want op dit moment is er geen vluchtelingencrisis, zoals zes jaar geleden. “Migratiebeleid is van oudsher een terrein waar realiteit en perceptie niet overeenkomen”, zegt oud-Kamerlid Naïma Azough. Dan nog over het commentaar van Trouw, afgelopen zaterdag, waarin werd geopperd een juridisch onderzoek in te stellen naar mogelijkheden de PVV te verbieden omdat haar partijprogramma ongrondwettelijk is. Is dat een goed idee? En moet 5 mei nu eindelijk de nationale feestdag worden of KetiKoti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij? Dat partijen daar verschillend over denken, zegt misschien ook iets over de voortdurende zoektocht naar de Nederlandse identiteit. Naïma Azough was tussen 2002 en 2010 lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks en is nu onder meer betrokken bij ‘Colourful People’, een recruitmentbureau dat werkt voor maatschappelijke instellingen die meer diversiteit in de leiding willen. Wendelmoet Boersema is politiek redacteur van Trouw. Zij houdt zich vooral bezig met migratie en asiel en volgt VVD, PVV en Forum voor Democratie. Menno Hurenkamp is politicoloog, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Frits van Exter is journalist, oud-hoofdredacteur van Trouw. Techniek: Daan Hofstee / Muziek: Jac van Exter / Coördinatie Trouw: Joris Belgers. Reageren? Mail naar wijsneuzen@trouw.nl.Support the show: http://www.trouw.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.
9 months ago | 32 minutes
10: Moet de politiek niet een nieuw mandaat zoeken?
In de coronacrisis neemt de politiek ingrijpende besluiten. De miljarden vliegen over tafel. Maar is daarvoor niet een nieuw mandaat van de burger nodig? Waarom worden er geen vervroegde verkiezingen uitgeschreven? In deze tiende aflevering van Wijsneuzen - over burgers in tijden van pandemie - spreken journalist Frits van Exter en politicoloog Menno Hurenkamp over de terugkeer van de polder. De regering laat zich nu door zowat alle maatschappelijke sectoren adviseren over de beste weg door deze crisis heen. Een van de eerste kwam van een ‘denktank’, onder leiding van Marriëtte Hamer van de SER. Het is een lange lijst met vertrouwde ‘aandachtspunten’: die lang niet allemaal met elkaar te verzoenen zijn, en ook is er natuurlijk niet genoeg geld om alle zorgen weg te nemen. Er moeten keuzes worden gemaakt. Er moeten heldere voorwaarden worden gesteld. Willen we gewoon doorvliegen met KLM of vinden we dat de verpleegkundigen en die andere helden van de corona betere arbeidsvoorwaarden moeten krijgen? Frits verwijst naar de recente uitspraak van Gert-Jan Segers van de Christen-Unie in Trouw: het is nu tijd om het ‘roofkapitalisme’ in te tomen. Menno voegt daaraan toe dat het misschien ook tijd is de lijdzaamheid van het parlement te doorbreken. Waarom geen vervroegde verkiezingen? Laat de politiek een nieuw mandaat zoeken bij de burger voor de grote besluiten die genomen moeten worden.Support the show: http://www.trouw.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.
a year ago | 39 minutes
1: 1: Hoe redden we het publieke debat van hysterische polarisatie?
We moeten in dit kleine land ingewikkelde problemen het hoofd bieden. Voorwaarde daarvoor is dat er in het publieke debat niet alleen ruimte is voor verschillende standpunten, maar ook voor vragen. Voor twijfels. Waar is die ruimte gebleven?  Want het lijkt erop alsof de grootste monden het best worden gehoord. En het vermogen te luisteren naar een ander lijkt niet langer een deugd.  Hoe kunnen we het publieke debat weer zinnig maken? Frits van Exter legt, in deze eerste aflevering van Wijsneuzen, die vraag voor aan Daan Roovers. Zij is filosoof en draagt twee jaar lang de eretitel ‘Denker des vaderlands’. Dat betekent niet dat zij op elke moeilijke vraag een antwoord heeft, maar wel dat zij ons graag helpt daarover verder te denken. En denken over het publieke debat is een van haar favoriete bezigheden - ze hoopt er zelfs op te promoveren. Support the show.Support the show: http://www.trouw.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.
a year ago | 26 minutes
5: Tijdens corona is het ieder land voor zich
Op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog werden 75 jaar geleden de fundamenten gelegd voor internationale samenwerking. Vrede en welvaart, voor alle wereldbewoners. Maar plots, nu de wereld gegrepen is door de pandemie, blijkt dat het toch vooral elk land voor zich is. Zo'n nationale reflex is misschien begrijpelijk bij het uitbreken van een crisis, maar nu we zoeken naar een uitgang, zou je meer internationale samenwerking verwachten. De Europese Commissie presenteerde een stappenplan voor een behoedzame exit-strategie. Maar tot nog toe zoekt elk land zijn eigen weg, op de tast, richting uitgang, zoals het ook zijn eigen model voor crisisbestrijding ontwikkelde. In Denemarken gaan er weer kinderen naar school. In Frankrijk krijg je een boete als je op straat bent zonder goede reden en in Duitsland moet iedereen aan de mondkapjes. De crisis maakte ook duidelijk hoezeer de Europese Unie moeite heeft solidariteit te bewaren. Ruziemakende ministers van Financiën gaven weinig vertrouwen. Tegelijkertijd is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de verdediging gedrongen door de aanvallen van de Amerikaanse president. Trump is overigens zeker niet de enige die meent dat China de WHO heeft misleid. Maar het probleem is ouder dan het virus. De WHO is een van de VN-organisaties die gestaag betekenis heeft verloren. Ook Nederland heeft daaraan bijgedragen, blijkt uit een reconstructie in Trouw. In deze vijfde aflevering van Wijsneuzen Extra, over burgers ten tijde van de pandemie, vragen Frits van Exter en Menno Hurenkamp zich af waarom de internationale orde nu zo tekort lijkt te schieten. Reacties zijn welkom via: wijsneuzen@trouw.nl. (Techniek: Daan Hofstee / Muziek: Jac van Exter / Coördinatie: Joris Belgers.)    Support the show.Support the show: http://www.trouw.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.
19 days ago | 38 minutes
5: De wooncrisis te lijf met een miljoen woningen: is dat wel zo slim?
Alle politieke partijen willen de woningnood aanpakken. Als we de verkiezingsprogramma’s mogen geloven zal de overheid na 17 maart de regie weer overnemen van de markt. Er wordt zelfs een heuse minister van Wonen voorgesteld om de wooncrisis het hoofd te bieden;er liggen plannen om in tien jaar tijd een miljoen woningen te bouwen.  In deze vijfde aflevering van de verkiezingspodcast Wijsneuzen praten Frits van Exter en Menno Hurenkamp over deze torenhoge ambities met Marja Elsinga, hoogleraar wonen aan de TU Delft, en Niels Markus, politiek redacteur van Trouw.  Marja Elsinga is blij met het Woonakkoord. Gemeenten, provincies, bouwers, woningcorporaties en beleggers zeggen toe jaarlijks zo’n 100.000 woningen te bouwen. In tien jaar tijd moeten er 1 miljoen woningen bijkomen. Elsinga vindt alleen dat er ook gekeken moet worden naar de bestaande woningvoorraad. Kan de ruimte niet slimmer verdeeld worden?  Terwijl jongeren er niet tussenkomen, zoeken alleenstaande ouderen vergeefs een alternatief  voor hun grote gezinswoningen. Er moet snel en meer gebouwd worden, maar het is ook belangrijk dat er een lange termijnvisie is waarin duurzaamheid en kwaliteit van wonen weer een belangrijke rol spelen. Marja Elsinga is hoogleraar wonen aan de Technische Universiteit Delft en lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Ymere. Niels Markus is politiek redacteur van Trouw. Menno Hurenkamp is politicoloog, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.  Frits van Exter is journalist, oud-hoofdredacteur van Trouw. Techniek: Daan Hofstee / Muziek: Jac van Exter / Coördinatie Trouw: Joris Belgers. Reageren? Mail naar wijsneuzen@trouw.nl.Support the show: http://www.trouw.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.
9 months ago | 46 minutes
12: In een crisis willen wij een softe macho als leider
Een crisis is voor een leider het moment zich te bewijzen. Hij, of zij, mag zeker in de eerste fase rekenen op steun, want wij willen allemaal dat iemand zegt wat er moet gebeuren. Tegelijkertijd, blijkt uit onderzoeken, willen wij ook dat de leider empathie toont. Dat hij luistert en zich ons lot haast persoonlijk aantrekt. Een goede leider heeft masculiene en feminiene kwaliteiten, zegt Janka Stoker, psycholoog en hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft de afgelopen maanden nauwlettend in de gaten gehouden hoe leiders als Angela Merkel, Mark Rutte, Femke Halsema en de Nieuw Zeelandse premier Jacinda Ardern het doen. Stoker deed onderzoek naar de verwachtingen die mensen tijdens de crisis van hun leiders hebben. Zo denken managers misschien dat zij nu veel delegeren, maar mensen, die vanuit huis werken, ervaren nu vooral een wat directieve houding. Stoker ziet in Mark Rutte bovenal een pragmatisch leider. Iemand die dicht bij de grond blijft en het niet zo moet hebben van vergezichten. Daar is hij al tien jaar succesvol in. Het is de vraag of we nu andere kwaliteiten in een leider zoeken. Het gaat niet langer alleen om het beheersen van de corona-crisis maar ook om politieke keuzes over grote vraagstukken die daarmee samenhangen: economie, werk, zorg, onderwijs, klimaat, Europa.  Ergens dit jaar moeten politieke partijen hun programma’s presenteren en hun leiders kiezen. Een softe macho maakt misschien de meeste kans een goed leider te zijn. Dit is de twaalfde aflevering in een speciale reeks van Wijsneuzen, over burgers ten tijde van pandemie. Reacties zijn welkom via: wijsneuzen@trouw.nl. Frits van Exter is journalist en oud-hoofdredacteur van Trouw. Techniek: Daan Hofstee / Muziek: Jac van Exter / Coördinatie Trouw: Joris Belgers. Support the show: http://www.trouw.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.
a year ago | 23 minutes
2: Hoe solidair zijn we tijdens deze pandemie
De pandemie stelt ons op de proef. We moeten met elkaar rekening houden, ons aanpassen, afstand bewaren, geduldig zijn en blij zijn dat zovelen een bijdrage leveren aan de bestrijding van het coronavirus. Maar waar zijn de grenzen van solidariteit? Op straat kunnen mensen elkaar toegrommen als ze te dichtbij komen. In Brussel roept de Nederlandse houding ondertussen grote weerzin op, nadat het geen gehoor lijkt te geven aan de vraag om de zuidelijke landen ruimhartig te steunen. En wat te denken van de vluchtelingen op Lesbos? Of van de delen van de wereld die nog veel minder opgewassen zijn tegen het virus? Hoe gaan we hen helpen? Frits van Exter en Menno Hurenkamp spreken over onze saamhorigheid, in deze tweede aflevering van een speciale reeks van Wijsneuzen rondom de corona-epidemie. De één is blij dat hij wordt begroet als hij een frisse neus haalt, de ander vraagt zich af of dat ook niet een manier is om elkaar te waarschuwen op afstand te blijven. In belang van de volksgezondheid trekken wij steeds strakkere grenzen. Ongemakkelijk is daarbij de roep om meer technologie in te zetten om de bevolking te monitoren. Natuurlijk moet je alles in stelling brengen dat kan helpen, maar hoe voorkom je ontsporingen? De overheid zou ook hierin heel transparant moeten zijn. Wij moeten weten onder welke voorwaarden wij nu onze privacy ondergeschikt maken aan een groter belang. Dit is de tweede aflevering in een speciale reeks van Wijsneuzen, over burgers ten tijde van pandemie.  Reacties zijn welkom via: wijsneuzen@trouw.nl.   Support the show.Support the show: http://www.trouw.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.
a month ago | 49 minutes
1: Moeten we de verkiezingen niet uitstellen?
Veel kiezers zullen zich afvragen of een gang naar de stembus nu wel veilig is. Als zij het, ondanks alle maatregelen, niet aandurven - kan dat gevolgen hebben voor de uitslag. Hoe vrij en eerlijk kunnen de verkiezingen onder deze uitzonderlijke omstandigheden, zijn? In de eerste aflevering van de reeks ‘Wijsneuzen, de verkiezingen’ bespreken Frits van Exter en Menno Hurenkamp met hun gasten wat de voor- en nadelen van uitstel kunnen zijn. En, als ze doorgaan, kunnen we het dan nog wel hebben over iets anders dan corona? Als er op 17 maart toch wordt gestemd moeten de lijsttrekkers die nu volop in de weer zijn met de bestrijding van de coronacrisis ook met elkaar onderhandelen over de formatie van een nieuw kabinet. Maar als je de verkiezingen uitstelt zal een demissionair kabinet langer regeren dan sommige partijen wensen. Sarah de Lange, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, gaat er nog vanuit dat de verkiezingen gewoon door kunnen gaan. Ze is tevens lid van het hoofdstembureau in Amsterdam en heeft vertrouwen in de voorzorgsmaatregelen die nu getroffen worden. Ze vraagt zich wel af hoe de media de campagnes gaan verslaan. Moeten er niet afspraken komen om te voorkomen dat er tussentijds peilingen worden gepubliceerd in de drie dagen dat de stembureaus open zijn? Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie van Trouw, kan zich voorstellen dat de media daar vrijwillig van afzien. Het valt hem op dat het in Den Haag heel stil is over de vraag of het op 17 maart wel kan doorgaan. De campagnes zullen zich nog meer dan anders afspelen op onze schermen. Sommige partijen hebben daarin een voordeel omdat ze goed bij kas zijn en bedreven zijn in het bereiken van kiezers op sociale media. Andere, meer traditionele partijen, kunnen op achterstand komen omdat hun vele vrijwilligers nu niet goed langs de deuren kunnen gaan Het is ook de vraag of het bij de verkiezingen over andere thema’s gaat dan corona. Vaste ‘wijsneus’ Menno Hurenkamp (politicoloog, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek) verwacht een grote tweestrijd tussen VVD en PVV, omdat zij het meest tegenover elkaar staan in het corona-beleid. Vooral de linkse oppositie zal meer moeite hebben om met een eigen verhaal daartussen te komen. In tijden van crisis scharen burgers zich achter de leider, wie dat dan ook op dat moment is. En dat blijft, volgens De Lange vooralsnog het grote voordeel voor Mark Rutte. Menno Hurenkamp vreest dat daardoor de grote vragen van de toeslagenaffaire ondergesneeuwd raken. Misschien is de situatie nu zo instabiel dat we over anderhalf jaar wel weer naar de stembus moeten. Reageren? Mail met wijsneuzen@trouw.nl.  Support the show: http://www.trouw.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.
5 days ago | 48 minutes
7: De kiezer is in de greep van buitenlandse problemen - maar de campagne?
Ook deze verkiezingen hoor je veel mensen klagen dat het buitenlands beleid eigenlijk geen thema is. Maar je kunt ook zeggen dat de verhouding van Nederland tot Europa en de wereld bij álle grote onderwerpen een cruciale rol speelt: migratie, corona, veiligheid, klimaat. In deze zevende aflevering van deze verkiezingspodcast stellen we, in de woorden van Monika Sie Dhian Ho, vast dat het buitenland het binnenland is geworden. De directeur van het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael ziet, wanneer we praten over internationale betrekkingen, de tegenstelling tussen links en rechts vervagen. Het gaat nu vooral om het onderscheid tussen enerzijds een nauw nationalisme, dat zich van de wereld afkeert. Aan de andere kant staat pragmatisch nationalisme, dat internationale samenwerking zoekt voor zover het de eigen belangen dient. En dan is er nog een kleine schare ‘kosmopolieten’, die je vooral onder de aanhang van D66 en GroenLinks vindt. Opmerkelijk blijft dat de meeste Nederlanders migratie, klimaat en China als de grootste bedreigingen zien: internationale thema’s. En toch gaat het daar deze verkiezingscampagne maar weinig over. Wendelmoet Boersema, politiek redacteur van Trouw, stelt dat VVD-leider Rutte en andere lijsttrekkers angstvallig zwijgen over Europese samenwerking en migratiebeleid omdat zij niet denken er kiezers mee te kunnen winnen. Menno Hurenkamp hoopt vurig dat er in de toekomstige formatie ook wordt gesproken over het belang om niet alleen meer burgerschap te bevorderen, maar ook meer wereldburgerschap. Menno Hurenkamp is politicoloog, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.  Frits van Exter is journalist, oud-hoofdredacteur van Trouw. Techniek: Daan Hofstee / Muziek: Jac van Exter / Coördinatie Trouw: Joris Belgers. Reageren? Mail naar wijsneuzen@trouw.nl.Support the show: http://www.trouw.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.