פרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot WP

About This Show

Show Info:

יזהר באר ואורחיו בוחנים באופן ביקורתי מיתוסים ישראליים שאמיתותם לא הובררה עד הסוף.Read more »

Listen Whenever

Related Shows