Unsick podcast plus

About This Show

Show Info:

Монгол хүн таны эрүүл амьдралын хэв маягаа урлахад бид туслах болно. Бид орчин үеийн чиг хандлага болох нотолгоонд суурилсан анагаах ухаанд тулгуурлаж та бүхэндээ эрүүл мэндийн боловсрол олгох болно. + Олон улсад эрүүл мэндийн чиглэлээр сурч, мэргэшиж, ажилж буй эмч, судлаачийг урьж оролцуулан эрүүл мэндийн боловсрол олгох, олон улсад сурч, мэргэших, ажиллах боломжоосоо хуваалцах болно.Read more »

Listen Whenever

Related Shows