The Blue Expat

About This Show

Show Info:

Interviews and story telling of a Vietnamese expat with other Vietnamese people living around the world.Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của người Việt ở nước ngoài. Có thể là những chuyến đi, là câu chuyện của du học sinh, Việt kiều và những chủ đề liên quan tới việc sống ở nước ngoài của người Việt.Read more »

Listen Whenever

Related Shows