The Blue Expat

About This Show

Show Info:

The Blue Expat là nơi để người Việt đang sống ở nước ngoài hay còn gọi là Viet expat, được chia sẻ cách họ đối mặt với những thử thách, qua đó bạn có thể đồng cảm về tư duy hay rút ra được bài học và kinh nghiệm cho mình. Nếu bạn là một người trẻ có nhiều băn khoăn về cuộc sống, về cách tìm đường đi tới vùng đất mới hoặc đang sống ở nước ngoài, thì đây là podcast dành cho bạn. Podcast bao gồm các bài phỏng vấn với Viet expats và các solo-episodes gồm chia sẻ của host Polene về các trải nghiệm và bài học mà cô ấy rút ra khi sống ở nước ngoài. Music by Ikson.Read more »

Listen Whenever

Related Shows