Stitcher for Podcasts

Get the App Open App
Bummer! You're not a
Stitcher Premium subscriber yet.
Learn More
Start Free Trial
$4.99/Month after free trial
HELP

Show Info

Episode Info

Episode Info:

Ekots reporter Bengt Hansell följer kungahuset och har fått en exklusiv intervju med kungen inför dagens firande av kungens 40 år på tronen.

Kungen börjar med att berätta om situationen när Gustaf VI Adolf just hade avlidit och han själv skulle ta vid. – Det är klart att det var oerhört spännande, från den synvinkeln att det var någonting stort som låg framför mig och samtidigt visste jag ju om det sedan lång tid tillbaka. Jag hade blivit uppfostrad, fått en utbildning, gått i skolor, besökt ett antal verk och industrier runt om i Sverige och även utomlands. Så att jag skulle vara väl rustad för uppgiften. Men jag tror aldrig riktigt man kan förstå vad en sådan uppgift, trots allt, innebär för en, personligen. Jag förstod ju och visste vad det innebar, men kanske inte riktigt hur det skulle kunna påverka, hur jag skulle kunna orka med eller hur jag skulle kunna gå allmänheten till mötes. – Jag var ju då väldigt ung i jämförelse med min farfar, jag var ju bara 27 år, han var ju plus 90 år. Det är klart att från svenska folket kunna överföra, så att säga, en tillit till en ung yngling i 20-årsåldern, det är inte helt lätt. Men både från min sida och från allmänheten, svenska folkets, var det inte helt lätt. – Men samtidigt var det en ganska lång period, tyvärr, som min farfar, han låg på sin dödsbädd en vecka. Vi förstod i familjen att det led mot slutet. Men under den veckan så hann jag sätta mig in i, mer påtagligt, att nu var det faktiskt dags och på något sätt så hjälpte det mig att hinna fundera igenom ytterligare hur jag skulle agera. – Varje person har ju sin egen personlighet och jag kan ju inte förändra mig till en 90-åring utan det var ju bara att leva och vara sig själv och det ungdom jag var, faktiskt. Kände kungen förväntningar? – Javisst, det var ju väldigt besvärligt att känna att man fortfarande var ung, men omgivningen tog emot en som en äldre redan vuxen och färdig person och det är man ju inte i 20-årsåldern, även om alla 20-åringar tror att de är fullvuxna och redan utvecklade men det finns mycket kvar. Man utvecklas hela sitt liv och det är någonting man upplevt och känner nu. Var det nervöst i Rikssalen med mycket ceremonier? – Självklart var det väldigt nervöst att tala i Rikssalen, framför allt i en sådan här situation, det var ju något utöver det vanliga. Och det är det ju fortfarande om man skulle tala i en motsvarande situation. – Men även där tränade jag lite innan, fast inte som i dag. I dag är det så många professionella specialister på framförandet och alla har synpunkter hur man ska prata och stå och utföra rörelser. Det är ett helt nytt skrå, det fanns ju knappast på den tiden. Kanske det fanns inom Dramaten och så vidare, men det var inte aktuellt på den tiden. Jag var ju definitivt inte direkt skolad i den konsten, jag har väl aldrig varit skolan i den konsten utan det är sådant jag har försökt utveckla själv, helt enkelt. När kungen tillträdde då, var det något annat att vara kung. Det var mer formellt med uppgifter som sedemera ändrades några år senare? – Det fanns ju en del uppgifter som har ändrats sedan den tiden, sedan 1975 och då var det fortfarande de här fredagskonseljerna. Det var varje fredag konselj med regeringen på slottet, säg vid tiotiden. Den pågick väl en timme. Min farfar hade även sommarkonseljer nere på Sofiero dit stora delar av regeringen åkte, där man gick igenom alla de olika regeringsbesluten som hade tagits. Men det var ganska summariskt, i nummerordning, man tog det blockvis och hann väl inte direkt gå igenom varje beslut, men det var en formell sak som skulle göras och det protokollfördes och hade sitt berättigande i den gamla tiden. Sedan 1975 i den nya regeringsformen så ändrades kungens uppgifter, en del av den formella makten togs bort och kungen skulle vara en symbol för riket och representera, det har ju politiskt kallats torekovskompromissen, när politikerna formade det här. Hur tycker kungen att det blev, monarkins nya uppgifter i Sverige? – Jag skulle vilja säga så här, att Sverige och svenskar är specialister på kompromisser och det är kanske därför vi har varit så bra internationellt på att lösa konflikter för att vi hittar alltid en tredje väg. Vi kommer ihåg den tredje vägen när det gäller kärnkraftsfrågan en gång i tiden. – Det var en form, citationstecken igen, en kompromiss och jag tycker att det har gått väldigt bra ur min synvinkel sett. Ett fantastiskt fint samarbete med regeringen och jag tycket att det har utvecklats på ett sätt som alla är införstådda med, att monarken i Sverige är en symbolisk, en representativ roll. Och den positionen eller den grunden har jag försökt att utveckla i mitt ämbete. Det har ju aldrig direkt funnits någon arbetsbeskrivning, utan jag har försökt att utveckla det efter bästa förmåga och i då, lite grann, efter den situation och tidens utveckling i Sverige och självklart också hur det utvecklats i världen idag. Tycker kungen att det har blivit bra? – Ja, från min synvinkel sätt tycker jag att det har flutit väldigt bra. Det är ju så att världen förändras, vi är med i EU och jag måste säga att innan man började diskutera EU-samarbete för att antal år sedan, var jag lite tveksam hur min roll skulle komma att gestaltas och hur den skulle kunna utvecklas på ett positivt sätt för Sverige. Jag tror att jag uttryckte någon gång att, inte direkt orolig, men en viss osäkerhet, vad blir min roll i det här större sammanhanget. Då kanske vi alla trodde att det kanske skulle vara något "tightare" samarbete i EU. Men det viktiga är att varje land har sin egen integritet och det tycker jag är oerhört, ja ...    I många situationer tycker jag att vi ska eftersträva, ja vi ska ha samarbete, vi ska ha samförstånd, öppna gränser, vi ska ha förståelse för varandras kulturer och så vidare men, vi måste också hålla på vår egen integritet, vårt eget land och vår nation, det är fundamentet, från min synvinkel sett. – Ingenting är ju statiskt, världssamfundet är ju i ständig förändring. Vi vet inte vad som händer, vad som väntar runt hörnan, det är olika ekonomiska kriser som vi har upplevt de senaste åren och även andra ... ja den arabiska våren och det som händer nu i Syrien det är ju förfärligt och vi vet inte hur det ska sluta men jag hoppas att man på något sätt kan komma till sans och försöker hitta några lämpliga kompromisser eller lösningar eller på något sätt komma ur det här för det är alltid risk att det kan eskalera som vi har sett i andra sammanhang. – Men jag är ändå positiv inför framtiden rent generellt, det måste man vara. Men det är klart att en viss oro finns ju här, det finns ju mörka moln som kommer upp och man undrar var ska de ta vägen men, jag tycker trots allt att alla försöker, de olika nationerna, de olika blocken på bästa sätt försöker lösa de internationella svåra konflikthärdarna som trots allt finns runt omkring här. För det vore förfärligt om de inte går att lösa. Det vågar vi inte tänka på. Alla vet ju, om vi inte löser det här går det definitivt inte bra för någon av oss, det gagnar ingen utan det är bara att komma tillrätta och lösa det på bästa sätt. När det gäller monarkin så har ju den kritiserats för att det är fel att ärva ett ämbete, vad säger kungen om det? – Jo, jag vet. Självklart är det så att många har olika synvinklar på detta och det är bra, jag har alltid sagt att vi ska diskutera allt i Sverige och det gör vi också. Men jag tror också att det är en av styrkorna med just monarkin att den är kontinuerlig och den bygger på tradition och historia och det blir som ett bra fundament att bygga en nation på. Dessutom är det en av de viktigaste delarna vi bygger på i dag att monarken är ju neutral och opolitisk. Det tycker jag är otroligt ... också viktigt. I och med det kan han röra sig inför allmänheten i Sverige. Medborgarna kan se upp till symbolen som är monarken och kungen av Sverige och representera Sverige både i Sverige och utanför landets gränser i andra situationer, som ett, jag brukar lite vårdslöst säga som en varubeteckning vad Sverige står för. Sverige är en monarki i ett gott samarbete för en demokrati med regering och riksdag och det känner jag är en oerhörd styrka när jag är ute och reser. Och det är ett väldigt bra, det är svårt att tala i den här saken själv, men jag ser det här, inte utifrån mig själv, utan från nationen Sverige, monarkin Sverige som ett varumärke för Sverige som håller väldigt långt när du reser runt hela världen, på andra sidan jordklotet finns det, de vet vad vi står för i Sverige.   Kungen brukar ju inte vara med i den debatten? – Nej, självklart, det är lite svårt att tala i sådana här situationer men jag vill ändå visa att, så här är det faktiskt. Det kanske inte är alla som förstår. Jag får ju uppleva det, detta fantastiskt positiva gensvar som drottningen och jag får när vi är ute och reser och träffar alla sorts människor. Det är bara att titta på våra historiska resor. Reseprogram om vilka olika länder och statschefer jag har upplevt. Jag ska inte lyfta fram någon här i dag, men det finns många intressanta personer, citationstecken igen, som inte finns längre och då ska vi inte tala om dem. Kungen talar lite mellan raderna här? – Ja, lite grann, jag tror att alla vet vad jag menar. Kungen får ju inte uttala sig i politiskt känsliga frågor där partierna har olika uppfattningar, är det svårt att hålla tillbaka synpunkter? – Nej monarken är ju opolitisk och objektiv och det innebär ju egentligen, om jag vänder på situationen så skulle jag ju kanske kunnat uttrycka mig mer. Förstå mig rätt här nu. Jag lägger ingen politisk värdering, jag tar inte ställning för det ena eller andra. Men bara som person med den erfarenhet och kunskap jag kanske har satt mig in i vissa frågor och tagit del av, eller rent av har egna uppfattningar och tycker och tänker, så borde man ju kunna ge ett råd, så här tycker jag i den här frågan. Jag glömmer aldrig när min farfar, han var ju specialist på det här. Han talade ju till folk, inte officiellt, inte heller så här som jag gör nu, han sa ju "ja hör du du min vän, jag tycker att du ska tänka på den här frågan en gång till och då visste man att det här var absolut åt ... fel tänkt. Så att det finns olika sätt man kan göra det på. – Jag tycker att det är ett mycket elegant sätt, men så kanske elegant är inte jag. Jag är väl kanske lite mer, inte officiellt, men jag kanske lite mer talar i privata sammanhang, vid middagar man träffar olika personer i olika ställningar, jag tycker att det är väldigt skojigt att, lite så där, chocka, säga lite hoppsan (kungen skrattar). Men det är privat. Men det talas ibland om att kungen har en speciell humor, att kungen gärna har humorn med sig ... – Jag jag kanske har en speciell humor, det kanske inte alla förstår när jag skämtar. Det hör till, det ska inte vara kristallklart, folk ska få ha sina olika uppfattningar. Är det jobbigt att bli missförstådd? – Jag om det leder till ett totalt missförstånd, det är inte bra, det är inte meningen, det är olyckligt. Är det svårt att vara statschef? – Ur den synvinkeln att det är ansträngande att alltid vara frontfigur, att vara en symbol för landet och Sverige, det är betungande. Man måste ju alltid synas, visa sig, inte ha synpunkter men i alla fall ställa frågor, vara påläst, vara med i alla situationer under olika besök i Sverige och utomlands. Det är väldigt tungt helt enkelt, det är jobbigt. Jag har ju varit med i andra sammanhang när vi kanske har utländska gäster här. Gästen är ju huvudperson anser jag och då går jag ett halvt steg bakom och då är allting jätteenkelt, det är rena fridagarna för mig. Det är väldigt svårt att förklara det här, jag tror att det är många med mig, som är företagsledare eller koncernchefer och statsråd och motsvarande och att alltid vara frontfigur, ha svaren till hands i alla sammanhang så att säga, det är jobbigt. Man måste vara frisk jämt också! – Jaa, det måste man. Men det är inte alltid man är det. Man kan vara jättesjuk, men det hjälps inte, det gäller bara att ställa upp ändå.  Det här valspråket, för Sverige i tiden, har kungen tänkt tillbaks på det, är kungen nöjd med det? Har det varit bra, lyckat? – Ja, jag tycker det. Och jag har också försökt att leva med det. Det har varit min intention från början och det var därför jag tog det här, i tiden, jag har inte velat vara någon slags murbräcka. Det kan ju en del tycka, jaja då är han konservativ och tillbakablickande, det är inte så jag vill att det ska tolkas. Jag vill inte gå före och vara murbräcka och ändra för mycket utan känna efter så att det ligger rätt i tid, ungefär som allmänheten kräver eller önskar av monarken i tiden. – Och jag tycker väl att jag har lyckats med det, faktiskt. Sen finns alltid andra som har andra åsikter. Men jag vill inte vara för tillbakablickande över gamla onödiga protokoll eller seder, det vill jag inte heller släpa med mig för länge. Men när det känns moget, rätt, i tid, i samhället i den snabba utveckling vi lever i, så försöker jag följa med. Det senaste åren har ju inte minst mediesamhället utvecklats väldigt fort, hovet har en facebookgrupp och mycket material läggs ut på webben? – Javisst, det är en fantastisk möjlighet vi har. Vi kanske inte var de första som hade en hemsida, men den har blivit förlegad och vi har gjort om den flera gånger. Det har kommit nya tekniker och nya kommunikationsmedel sedan dess. I början förstod jag inte ett dugg hur man skulle använda det och var snarare våra ungdomar som berättade att "ni måste vara mer interaktiva," så att säga. Det går att jobba mycket mer än att bara lägga ut program, ungefär som vi gjorde från början. Därför är det nyttigt att hålla sig à jour med och i det här sammanhanget lyssna på ungdomar. Har kungen en smartphone och surfar på internet på mobiltelefonen? – Ja, inte så mycket! Det är väldigt praktiskt när man behöver det, när man behöver en uppgift, en kunskap, så tycker jag att det är jättebra att använda det. Men jag tycker att det har blivit till ett, nästan, oskick just nu att alla håller på konstant, dygnet runt, i de mest olämpliga tillfällen surfar och kanske då missar en uppmärksamhet åt ett annat håll, som den egentligen borde ha. Det är en etikfråga tycker jag, och jag tycker vi borde tala lite mer om det här. (kungen skrattar åt sig själv) Jag tillhör en äldre generation och blir lite upprörd ibland när det blir lite för mycket. När då? – Ja, det får väl var och en känna när det är lämpligt att använda sin telefon och surfa eller inte surfa, tycker jag.     Kungaparet beskrivs ju som dörröppnare ibland, vid statsbesök, resor utomlands, hjälper näringslivet med kontakter och kontrakt, hur viktig är den rollen i kungens arbete? – Den är viktig, men det är inte så att jag reser med företrädare för näringslivet som sådant utan vi reser tillsammans. Det är inte jag som gör några affären utan det är näringslivet för sig. Men det är väldigt roligt att vara med och ha möjlighet att öppna dörrar och företrädare för näringslivet får möjlighet att träffa personer de annars inte skulle kunnat göra. Det är fantastiskt skojigt. Om det sedan leder till något vet inte jag. Jag skulle bli vansinnigt glad om det leder till affärer eller samarbete längre fram i tiden, då känner man att man har varit med och berikat och hjälpt det svenska samhället och ekonomin och det är skojigt. Förre Riksmarskalken Ingemar Eliasson skrev i sin biografi och tog upp en del om relationerna mellan regeringen och kungahuset och betonade att han tycker att kungen sällan blir tillräckligt informerad om vad som händer i riket. Han ville till och med att man skulle schemalägga en timme i månaden med statsministern och ... Han drev inte frågan själv, han skrev om den efteråt, men hur ser kungen på relationen mellan regeringen och ... – Jo jag tycker att det har varit alldeles utmärkta relationer. Det här har vi diskuterat många gånger och jag gör det fortfarande och, det är så enkelt, helt enkelt att vi alla är väldigt upptagna. Det är tyvärr den enkla sanningen. Vi har diskuterat när det är något ämne eller händelse av stor vikt eller intressant och jag skulle vilja få belyst lite tyngre och då är det väldigt svårt att hitta tid när vi kan träffas. Tyvärr, det är så enkelt. Då kan det bli om någon månad, men då har den här händelsen och den här situationen redan passerat och då är det inte så intressant längre. Tyvärr, där ser man hur fort samhället går. Det är väldigt tufft och väldigt snabbt för regeringen och de statsråd som jobbar här och det är svårt att planera. Men det är ändå väldigt viktigt att kungen blir informerad? – Ja, tack! Ja men det blir jag på annat sätt ändå, så det klarar vi ut. Men just det personliga, det är väldigt svårt att få till ett sammanträffande, tyvärr. Det här talet när kungen talade om saknaden efter sin far efter tsunamin, kungen var väldigt personlig där. Var det svårt att öppna sig och vara personlig? – Det var en så speciell situation, hela Sverige var i ett trauma och vi var alla väldigt skakade och alla hade någon som kände en som mist en anhörig. Jag tyckte väl att det lilla jag kunde förmedla.. jag hade väl haft motsvarande, ja inte situation men ... tyvärr jag känner nu är det fortfarande lika svårt att uttrycka det men det finns ju ändå ett liv vidare och man måste titta framåt. Om man fann en möjlighet att förmedla någonting av detta. Det var väldigt jobbiga dagar för oss alla, tror jag. Minns kungen någonting av sin far? – Nej naturligtvis inte, nej, nej. Hur kommer det sig att kungen har engagerat sig så för ungdomar, med den här Kompassrosen, kungens stiftelse Ungt Ledarskap, också ungdomar sig befinner sig i någon form av utanförskap? – Det har blivit så på senare år när man har fått lite perspektiv och jag tycker att det finns så fantastiskt många duktiga ungdomar. De jag riktar in mig på är ju yngre än vad jag var när jag tillträdde. Det finns så många som har så väldigt mycket att ge, och vill ge av sitt eget humankapital och man vill hjälpa andra och det är de jag vill föra fram och visa att det går och hjälpa till i samhället på olika sätt. – Det var en period här när, som jag upplevde det, det var lite för mycket när media plockade fram de som kanske blev sådana, vad ska vi kalla det för? Idoler av ett lägre slag, som ur min synvinkel sett inte kanske uppträdde exakt som man önskar sig av en ungdom. Men därför finns det så många andra man kan lyfta fram, som förebilder för andra. Är det viktigt med förebilder? – Jag tycker att det är jätteviktigt inom alla sammanhang! Att försöka hjälpa och stötta, försöka vägleda och försöka visa att det finns saker och ting man kan göra, hjälpa till i samhället och hjälpa andra.   40 år på tronen, kungen har rest runt i hela Sverige, i alla län på olika besök. Vad har kungen fått för intryck av Sverige under de här resorna? – Jo, jag tror att jag är imponerad, helt enkelt. Vi är en liten ekonomi i norra hemisfären här i Skandinavien och jag tycker att vi har väldigt mycket spännande utveckling, innovationer och teknik. Jag tror att man ska försöka se upp till det här och försöka lyfta det, man ska vara stolt och ta väl hand om det. För det skapar kanske intresse, nu är vi inne på ungdomar igen. Att läsa och studera naturvetenskap och andra ämnen bidrar till det. Att försöka få fram nyfikenheten hos de nya generationer som ska ta över. Och att man vill vara med och skapa någonting, om man har tur och är klok, tillräckligt klok, så har man möjlighet. Stöter kungen på framåtanda och företagsanda och optimism? – Det är mycket ovetenskapligt men på något sätt känner jag att det är någonting nytt, ja inte nytt men man vågar kanske satsa på lite okonventionella saker. Det är väldigt spännande och många goda nya idéer, man vågar på ett annat sätt. Förut var det kortsiktigare. Nu finns det många institutioner som vill hjälpa till och uppmuntrar att våga tro på sig själv och det de gör och det tycker jag är väldigt skojigt och spännande. Det har hänt kolossalt mycket, tycker jag. 40 år på tronen, hur många år till kan det bli? (Kungen skrattar) går det att spekulera i det? – Det kan inte jag svara på, det är hälsan som kommer att ta ut rätten så småningom. Men jag tycker att det är väldigt spännande på grund av att det händer så mycket i omvärlden. Jag ser väldigt fram emot ytterligare medverkan för Sverige och vara företrädare för Sveriges samhälle i olika situationer. När kungen säger så förstår man att det är roligt att vara kung! – Ja, just nu tycker jag att det är mer spännande än någonsin, det händer mycket, jag har fått vara med om så kolossalt mycket. Det är en otroligt fantastisk upplevelse att kunna få ta del av så mycket, både information om teknik som jag alltid är road av, men även på annat sätt kunna uppleva ett samhälle som växer och utvecklas. Sen vet vi om, vi ska inte sticka under stol med att visst finns det svårigheter, absolut, självklart, jag är fullt medveten om detta. Men, trots allt, det är den här, ja nu ska jag ha lite optimism, det är härligt att se fram emot tycker jag, det gör jag i varje fall, säger kung Carl Gustaf.      

Read more »

Discover more stories like this.

Like Stitcher On Facebook

EMBED

Show Info

Episode Options

Listen Whenever

Similar Episodes

Related Episodes