Stitcher for Podcasts

Get the App Open App
Bummer! You're not a
Stitcher Premium subscriber yet.
Learn More
Start Free Trial
$4.99/Month after free trial
HELP

Show Info

Episode Info

Episode Info:

Có một cô gái đã nói rằng : “Nếu được sinh ra một lần nữa, em muốn trở thành một cái cây. Vì khi đã được trồng xuống đất thì sẽ không thể dịch chuyển đi đâu được nữa. Nếu vậy thì sẽ không bao giờ phải rời xa những người mà mình yêu thương...” Còn bạn, nếu ai đó hỏi bạn rằng nếu bạn được sinh ra thêm một lần nữa thì bạn muốn trở thành người như thế nào ? Liệu bạn còn muốn trở thành bạn như ngày hôm nay….

Read more »

Discover more stories like this.

Like Stitcher On Facebook

EMBED

Show Info

Episode Options

Listen Whenever

Similar Episodes

Related Episodes