وقت خواب | پادکست آرامش بخش فارسی زبان

About This Show

Show Info:

وقت خواب ، پادکستی فارسی زبان است که برای مواقع بی‌خوابی طراحی شده و با بکارگیری صحبت های کسل کننده ، موسیقی آرامش بخش و داستان ، به رفع بیخوابی کمک میکند. همچنین از این پادکست میتوان برای کسب آرامش قبل از خواب نیز استفاده کرد. لازم به ذکر است که پادکست وقت خواب میتواند به رفع بیخوابی ناشی از رویاپردازی ناهنجار نیز کمک کند.Read more »

Listen Whenever

Related Shows