Salomons Palæ - fra loge til bolig

About This Show

Show Info: En fortælling om en bygnings forvandling gennem tiden. Huset I Klerkegade 2 har haft mange forskellige beboere. Frimurerlogen, besat under Anden Verdenskrig, musikvidenskab, men nu forvandles den.

Listen Whenever

Related Shows