در‌آمدی بر زبانشناسی

About This Show

Show Info:

این برنامه باهدف کمک به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی تهیه‌شده است. البته دانشجویانی که واحدهای زبانشناسی در سطح لیسانس را می‌گذرانند نیز می‌توانند از این برنامه بهره ببرند. طبیعتاً امکان ارائه کلیه مطالب در قالب این برنامه امکان‌پذیر نیست و هدف این برنامه نیز چیز دیگری است. هدف، مرور کلیات و تکرار لیست‌ها است تا ملکه ذهن شنونده شوند. منبع اصلی این برنامه درآمدی بر زبانشناسی معاصر ترجمه دکتر علی درزی است. با این حال از منابع دیگری نیز استفاده می‌شود که در هر قسمت لیستی از آنها ارائه می‌شود.Read more »

Listen Whenever

Related Shows