پادکست بخش صبحگاهی شبکه رادیویی پیام

About This Show

Show Info:

با زنگ ساعت 6 بامداد ، بخش صبحگاهی رادیو پیام آغاز می شود . بخش بامدادی با حركت مردم در راه كار و تلاش ، همراه صمیمی و سرشار از محبت هاست . نشاط آفرینی و ایجاد تحرك امیدوارانه برای آغاز روزی دیگر از زندگی ، ویژگی بخش صبحگاهی است كه با گزارش لحظه به لحظه ترافیك شهر تهران و خبرهای تازه ایران و سایر نقاط دنیا همراه است .Read more »

Listen Whenever

Related Shows