پادکست بخش سحرگاهی شبکه رادیویی پیام

About This Show

Show Info:

این بخش از رادیو پیام از ساعت 2 بامداد آغاز می شود و تا ساعت 6 صبح ادامه دارد . به دلیل فرصت بیشتر در این بخش ، همكاران ما می توانند با مطالبی طولانی تر در خدمت شنوندگان شب بیدار باشند . پیام های شبانه در قالب نوشته های كوتاه و همچنین خبرهای هر نیم ساعت یكبار از اجزاء و بخش سحرگاهی شبكه پیام است كه در وقت اذان صبح ، قسمت معارفی پربار آن شور و حالی به مومنان و سحرخیزان میدهد تا همراه آن بخش به راز و نیاز بپردازند .Read more »

Listen Whenever

Related Shows