دیدگاه‌ها - Radio Free Europe / Radio Liberty

About This Show

Show Info: مجله هفتگی دیدگاه‌ها، در قالب میزگردی میان چندین صاحب‌نظر و کارشناس آشنا به جزئیات موضوع، به بحث و تبادل نظر بر سر یکی از مهم‌ترین مسائل تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی هفته اختصاص دارد و روزهای شنبه هر هفته، در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود.

Listen Whenever

Related Shows