کارنامه - Radio Free Europe / Radio Liberty

About This Show

Show Info: مجله کارنامه هر هفته به پوشش مسائل و مشکلات بیش از هفت میلیون کارگر ایرانی می‌پردازد که به همراه خانواده‌های خود نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند.

Listen Whenever

Related Shows