مجله اقتصادی - Radio Free Europe / Radio Liberty

About This Show

Show Info:

مجله اقتصادی رادیوفردا مجله‌ای است هفتگی که روزهای چهارشنبه هر هفته در ساعت هفت ونیم بعد از ظهر (به وقت تهران) در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود. همچنین بازپخش این مجله در سه نوبت یعنی نیمه شب چهارشنبه‌ها، و ۹ صبح و دو بعد از ظهر پنجشنبه‌ها است. در مجله اقتصادی رویدادهای مهم اقتصادی ایران و جهان در طول هفته با کارشناسان در میان گذاشته و بررسی می‌شود. انتقادها، پیشنهادها و نظرات خود را با ما در میان گذارید. آدرس پست الکتریکی ما:  eghtesad@radiofarda.com.Read more »

Listen Whenever

Related Shows