دات‌کام - Radio Free Europe / Radio Liberty

About This Show

Show Info:

دات‌کام، مجله هفتگی رادیو فردا در حوزه اینترنت، دنیای مجازی و تکنولوژی‌های جدید است و همچنین تلاش دارد از زاویه‌ای متفاوت به شبکه‌های مجازی و رفتار کاربران ایرانی در آنها بپردازد. دات‌کام، روزهای یکشنبه ساعت ۲۰ به وقت تهران، پخش می‌شود و بازپخش این برنامه را می‌توانید در چهار نوبت؛ یکشنبه‌ها ساعت.Read more »

Listen Whenever

Related Shows