صحنه - Radio Free Europe / Radio Liberty

About This Show

Show Info: مجله هفتگی «صحنه» روایتی است رادیویی از اتفاق‌ها و آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. این برنامه همچنین تازه‌ترین هر هفته نمایش‌های صحنه‌ای تالارهای نمایشی تهران و رویدادهای مرتبط با تئاتر را بررسی‌ می‌کند. مجله هفتگی «صحنه» دات‌کام، روزهای چهارشنبه ساعت ۲۰ به وقت تهران، پخش می‌شود.

Listen Whenever

Related Shows