Po Ta Mendosh

About This Show

Show Info: Kërkime, experimente, studime në fushën e ekonomisë dhe psikologjisë. Të bazojme sjelljen, vendimet e idete tona ne prova e jo ne intuita. Të mundohemi e të jemi me skepikë !

Listen Whenever

Related Shows