Ta vare på troen

About This Show

Show Info:

I dette samtaleprogrammet har vi som mål å dykke litt dypere i den kristne troslæren og ulike teologiske spørsmål. Med et luthersk utgangspunkt skal vi snakke om tema som treenigheten, dåp, nattverd, forsoningslæren, arvesynd, helliggjørelsen, og mye mer.Read more »

Listen Whenever

Related Shows