New York Welsh

About This Show

Show Info:

A window into the lives and achievements of Welsh people in New York. Hosted by Gideon Jensen and Richard Swain, each episode features a different guest and their unique story. Often funny, sometimes sad, but always honest and inspirational. // Mewnwelediad i fywydau a chyflawniadau y Cymry yn Efrog Newydd. Wedi ei chyflwyno gan Gideon Jensen a Richard Swain, mae pob pennod yn taro sylw ar westeion gwahanol a’u hanes unigryw. Yn aml yn ddoniol, weithiau’n drist, ond bob amser yn onest ac yn ysbrydoledig.Read more »

Listen Whenever

Related Shows