Stitcher for Podcasts

Get the App Open App
Bummer! You're not a
Stitcher Premium subscriber yet.
Learn More
Start Free Trial
$4.99/Month after free trial
HELP

Show Info

Episode Info

Episode Info: mówi, że do żadnej pomyłki nie doszło. Został przeciwko Wam złożony pozew. Sąd wydał nakaz zapłaty. Ten nakaz został Wam doręczony. Najprawdopodobniej nie odebraliście przesyłki. Sąd uznał, że doręczenie było prawidłowe i stwierdził prawomocność wyroku. Sprawa została zakończona. Powód mógł wnieść o nadanie klauzuli wykonalności. Otrzymał taką klauzulę i z taką klauzulą udał się do komornika. Złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. A komornik w pierwszej kolejności sprawdza czy nie ma jakiś pieniędzy na kontach bankowych danego przedsiębiorcy. Jak są, to zajmuje te pieniądze. Gdzie jest błąd przedsiębiorcy? Pewnie się już domyślacie. Nie poinformował on czy to CEIDG czy nie złożył wniosku KRS o tym, że zmienił adres prowadzenia działalności, adres siedziby. Jak to się w ogóle stało, że roszczenie, które było nienależne (powód nie miałby szans na wygranie procesu, gdybyście przedstawili swoje dowody), a sprawa została zakończona. Wszystkiemu winny jest artykuł 133 kodeksu postępowania cywilnego. Jest to artykuł, który dotyczy doręczeń, a w zasadzie adresu do doręczeń. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i jesteś wpisany do CEIDG, to sąd obowiązany jest doręczyć Ci ten nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu, na adres wskazany w CEIDG. I tak sąd robi. Sąd sprawdza jaki jest Twój adres i na ten adres doręcza przesyłkę sądową. Problem jest jeżeli Ty tej przesyłki pod tym adresem nie odbierzesz. W CEIDG wskazałeś, że tam jesteś, że tam wykonujesz swoją działalność, że to jest Twój adres do doręczeń. W takich przypadkach sąd uznaje, że doręczenie było prawidłowe. Dokonał go sąd na adres wskazany przez Ciebie w CEIDG. Jeżeli nie odebraliście przesyłki, to sąd uznaje, że nie chcecie nic wnieść do tej sprawy. Wyjątki przewidziane w artykule 133 kodeksu postępowania cywilnego W  artykule 133 kodeksu postępowania cywilnego jest jeden wyjątek. Mianowicie jeżeli wskażecie inny adres do doręczeń, to wtedy sąd doręczy przesyłkę na ten inny adres. Ale jest też jedno utrudnienie, które wynika z tego artykułu 133 kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli Wasz adres prowadzenia działalności został uznany za nieaktualny, a Wy nie wskażecie nowego adresu, to to Was również nie chroni. Musicie wskazać nowy adres prowadzenia działalności, bo tamten poprzedni sąd uzna za prawidłowy i doręczy Wam tam pozew. A przecież Was tam nie ma. To jest domniemanie, że skoro nie wskazaliście adresu, to jest Wasza wina i Wy ponosicie tego skutki. Jak pokazuje przykład, który przywołałam na samym początku podcastu, te skutki mogą być bardzo kosztowne. Wskazanie adresu do doręczeń Ale obowiązek zgłaszania informacji o zmianie adresu siedziby – w przypadku spółek prawa handlowego, czy prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorców, nie ogranicza się tylko do tych podmiotów. Jest jeszcze trzecia kategoria, w której możesz być zobowiązany do podania swojego adresu do doręczeń, a co najważniejsze – do jego aktualizacji. Wynika to z nowelizacji ustawy o KRS, czyli o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ten artykuł, który nas interesuje, to artykuł 19a ust. 5 tejże ustawy. O co chodzi? Do wniosku o rejestrację czy o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek należy również dodać informację o adresie do doręczeń niektórych osób, które są ze spółką związane. Jaki to jest krąg osób? Po pierwsze są to osoby reprezentujące podmiot, wpisany do rejestru. Również dotyczy to likwidatorów spółek oraz prokurentów. Jeżeli jesteś członkiem zarządu, likwidatorem czy prokurentem spółki, to musisz podać adres do doręczeń. A jeżeli ten adres się zmieni, to musisz poinformować, że ten adres jest inny. W przypadku spółek kapitałowych, ten obowiązek jest jeszcze szerszy. Dotyczy on również członków organów i osób uprawnionych do powołania zarządu. Wszystkie te osoby, również powinny poinformować KRS jaki jest ich adres do doręczeń. Jeżeli kiedykolwiek przekazywaliście również swój adres do doręczeń, w związku z tym, że jesteście członkiem zarządu, prokurentem, osobą uprawnioną do powołania członków zarządu, czy członkiem organu spółki i wskazywaliście adres do doręczeń, to jeżeli ten adres się zmienia, to również należy o tym zawiadomić KRS. Dzięki temu, również unikniecie tego, że ktoś pozwie Was i wskaże w tym pozwie Wasz nieaktualny adres, pod którym nie odbieracie korespondencji. Problemy ze zgłoszeniem adresu siedziby w KRS Oczywiście art. 133 kodeksu postępowania cywilnego, o którym wcześniej mówiłam, dotyczy również podmiotów wpisanych do KRS. Ale na czym polega trudność? Mianowicie jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to najczęściej tego samego dnia jesteś w stanie ujawnić to, że zmieniłeś adres prowadzenia działalności. W przypadku spółek handlowych nie jest to takie szybkie. Jeżeli korzystasz z systemu S24, to to też można tak szybko zmienić. Natomiast gdy korzystasz z tradycyjnego wniosku złożonego do sądu, to niestety to trwa. Wasz przeciwnik procesowy dowie się o zmianie siedziby spółki dopiero, gdy ta zamiana siedziby spółki zostanie ujawniona w KRS, a to może trwać i trwać. Szczególnie jeżeli sąd dopatrzy się jakiegoś uchybienia w Twoim wniosku i np. wniosek zwróci lub wezwie Cię do uzupełnienia jakiś braków. I w tym czasie między podjęciem uchwały o zmianie adresu siedziby spółki, a tym kiedy ten adres faktycznie zostanie ujawniony w KRS, może minąć sporo czasu. Jeżeli pech chce, to ktoś złoży przeciwko Wam pozew, wskazując ten adres, który na dzień złożenia pozwu będzie widniał w KRS, a tej spółki dawno już pod tym adresem nie ma, to niestety Wasza sytuacja procesowa się komplikuje. Zmiana adresu siedziby na stronie internetowej Ale przecież adres prowadzenia działalności czy adres siedziby zmieniliście na stronie internetowej. Powód ze strony internetowej mógł się dowiedzieć, gdzie aktualnie przebywacie. No niestety ten nieszczęsny artykuł 133 kodeksu postępowania cywilnego, o którym mówiłam wcześniej, nie wskazuje takiego wyjątku, że nowy adres siedziby czy prowadzenia działalności gospodarczej może być ujawniony na stronie internetowej. Tylko wiążące są informacje w CEIDG czy w KRS. Więc nawet jeżeli zmienicie adres prowadzenia działalności gospodarczej na stronie internetowej,  nie  jest to Wasze wystarczające zabezpieczenie. Jak zabezpieczyć się przed skutkami błędnego adresu? Jak się w ogóle zabezpieczyć w okresie między zmianą faktyczną prowadzenia działalności czy siedziby, a ujawnieniem tego w odpowiednim rejestrze. Jest kilka możliwości. Po pierwsze, jeżeli widzicie, że ktoś ma przeciwko Wam jakieś roszczenie i może przeciwko Wam wystosować jakiś pozew, to ja z ostrożności poinformowałabym drugą stronę, że zmieniamy adres. Po drugie dogadajcie się z osobą, która będzie nadal używać tego lokalu. Może to być np. nowy użytkownik tego lokalu. Poproście go o to, że jeżeli będą jakieś listy do Was, to żeby informował Was o tym, że takie awizo wpłynęło. Wówczas będziecie mogli odebrać taką przesyłkę bezpośrednio z poczty. Jeszcze kolejnym rozwiązaniem jest poinformowanie poczty o tym, że zmieniliście adres prowadzenia działalności. Wówczas poczta automatycznie przekieruje Waszą korespondencję na nowy adres. Tylko ma to pewne wyjątki. Na stronie Poczty Polskiej (link do tej strony również umieszczę w notatkach do podcastu), znajduje się informacja, że usługa takiego przekierowania ze starego adresu na nowy nie dotyczy pism w postępowaniu karnym, cywilnym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym, podatkowym oraz pisma w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. To są te wszystkie przesyłki, w których może znajdować się jakiś pozew przeciwko Wam czy jakiś nakaz zapłaty. Moim zdaniem mimo wszystko warto skorzystać z takiej usługi. Może się zdarzyć chociaż tak, że ktoś skieruje do Was wezwanie do zapłaty. I to wezwanie gdzieś umknie i po tym wezwaniu, na które Wy nie odpowiedzieliście, no bo to wezwanie do Was nie dotarło, nie odebraliście go, to  ktoś wówczas skieruje przeciwko Wam pozew do sądu. Ale już dzięki temu wezwaniu będziecie wiedzieć, że ktoś zgłasza się do Was z jakimś roszczeniem. Możliwe, że skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Mimo wszystko warto. Również kolejna rzecz, którą możecie wykorzystać przy takim odbieraniu przesyłek bezpośrednio na poczcie, to jest ustanowienie pełnomocnika do odbioru korespondencji. Nie zawsze prezes zarządu wielkiej spółki będzie chciał pójść na pocztę i odebrać przesyłki. Ma ważniejsze rzeczy do zrobienia. Może natomiast ustanowić pełnomocnika, który będzie za niego odbierał przesyłki pocztowe. Będzie to pracownik, który będzie dysponował pełnomocnictwem pocztowym (niestety, że udzielić takiego pełnomocnictwa, to trzeba iść na pocztę i do tego zapłacić, bodajże 30 zł), ale dzięki temu prezes zarządu czy prokurent nie będzie musiał drugi raz fatygować się po to, żeby odebrać przesyłkę pocztową. Informacja o zmianie adresu – rzecz święta! Podsumowując,  pamiętajcie, że jeżeli zmieniacie adres, pod adresem, który jest już wskazany czy to w CEIDG czy w KRS czy aktach rejestrowych spółki, nie odbieracie korespondencji, to jak najszybciej dokonajcie zmiany tego adresu. Może się zdarzyć tak, że ktoś wykorzystując ten adres, złoży przeciwko Wam pozew, a Wy nie obierzecie przesyłki sądowej pod tym adresem. Odkręcenie tego będzie niezmiernie trudne. No bo Wy nie dopełniliście swojego obowiązku wskazania aktualnego adresu. Więc niestety trzeba o tym pamiętać, bo skutki niedopatrzenia mogą być bardzo kosztowne. Zapowiedź kolejnego podcastu! Dziękuję za to, że wysłuchaliście tego odcinka do końca. To już wszystko o czym chciałam Wam powiedzieć w tym odcinku podcastu. Dziękuję bardzo, że byliście i że słuchaliście. Mam nadzieję, że zapamiętacie tą jedną najważniejszą myśl, która wypływa z tego odcinka. Jeżeli zmieniacie adres prowadzenia działalności, adres siedziby spółki zawsze, bardzo szybko, informujecie odpowiednie urzędy, że taka zmiana nastąpiła.  Jeżeli uważacie, że ten odcinek i ta informacja jest również istotna dla innych osób, które znacie, które wiecie, że prowadzą  działalność gospodarczą, a może nie do końca wiedzą, jak ważne i istotne jest to, żeby informować o zmianie prowadzenia działalności, to śmiało informujcie ich o tym podcaście. Udostępnijcie ten podcast, żeby jak najwięcej osób o tym  wiedziało. Jeżeli macie jakieś uwagi pytania do podcastu, to zostawcie w miejscu gdzie słuchacie. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo ten podcast robię dla Was. Żebyście mogli bezpieczniej prowadzić swoje biznesy. Już mogę Wam zdradzić o czym będzie kolejny podcast. Będę w nim obalała kolejny mit. Mianowicie, że przesyłek sądowych lepiej nie odbierać. Niech wyślą jeszcze raz. Łączy się on bezpośrednio z tym o czym mówiłam w dzisiejszym podcaście. Będzie to kontynuacja tego tematu. Dziękuję bardzo za dziś, pamiętaj o subsktrybowaniu, lajkowaniu i komentowaniu. Pozdrawiam Joanna Legun ......
Read more »

Discover more stories like this.

Like Stitcher On Facebook

EMBED

Episode Options

Listen Whenever

Similar Episodes

Related Episodes