პოდკასტი იარე ფეხით

About This Show

Show Info: რამდენიმე მეგობარი პერიოდულად იკრიბება, ლაპარაკობს და ფიქრობს, რომ ეს ფართო მასებისთვისაც იქნება საინტერესო. დაგვიმტკიცეთ, რომ არ ვცდებით.

Listen Whenever

Related Shows