Freestyle Christianity Sverige

About This Show

Show Info:

Freestyle är ett koncept, som hänvisar till den långa och t.o.m. antika traditionen som kan parafraseras som ”improvisation”. Improvisation bygger på konsten att upprepa det givna, i en anda av trohet till det förflutna, samtidigt som denna upprepning alltid sker med skillnad, med något nytt. Vi tänker ofta med hjälp av ex. jazz eller hiphop för att förankra vad vi menar med freestyle. Däremot är vi inte särskilt intresserade av endast ”ren” skillnad. Vi skulle hävda att det knappast är möjligt med en sådan improvisation. Det rena hör till en berättelse vi inte delar. Vi lever i det smutsiga, jazzklubbarna i underjorden som lukar svett, blod och tårar. Inte ens bland frijazzen finner du totalt ideologisk fria eller strukturellt obundna tankar/idéer. Sammanhang skapar både ramar och fångenskap. Improvisation bygger på att förhålla sig till struktur, utan att se ramar som fängelse. Tron bör vara ett vibrerande rum, en katakomb: aldrig ett fängelse.Read more »

Listen Whenever

Related Shows