Fight Club | باشگاه مشت زنی

About This Show

Show Info:

باشگاه مشت زنی، جایی که معجزه آغاز می شود. پادکست سینمایی باشگاه مشت‌زنی، پادکستی درباره فیلم و سینما که سینمای ایران و سینمای جهان را پوشش می دهد.Read more »

Listen Whenever

Related Shows