Damaris Norge

About This Show

Show Info: Damaris Norge er opptatt av relasjonen mellom det kristne livssynet og samtidskulturen. Dobbel lytting – til Bibel og samtid danner utgangspunktet, i respekt både for Bibelens og samtidens tekster.

Listen Whenever

Related Shows