Martin Hedberg, moln och metaforer

About This Show

Show Info:

Världen är komplex och betraktas lämpligen som ett dynamiskt system, framtiden som scenarier med insikter om att vi alla har olika bilder av verkligheten.Read more »

Listen Whenever

Related Shows