คุยกับหมาป่า

About This Show

Show Info: เป็นรายการที่พูดคุยในเรื่องราวต่างๆในชีวิต พูดคุย มุมมองชีวิตและตอบจดหมายที่ส่งมาจากผู้ฟัง ส่งข้อความพูดคุยกันได้ที่ talk@wolf.in.th และ Twitter @GuiltWolf ออกใหม่ตามอารมณ์.

Listen Whenever

Related Shows