Tankar för dagen

About This Show

Show Info: Få en stunds eftertanke mitt i morgonens nyhetsflöde. På fem minuter får du en betraktelse över någonting som just skett i världen eller tankar kring händelser i det mindre, privata. Stanna upp och lyssna! Ansvarig utgivare: Louise Welander.

Listen Whenever

Related Shows